Spolupracující pracoviště odborné skupiny: Chemické vzdělávání


Univerzity

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
www stránky
Masarykova univerzita v Brně
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
www stránky
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
www stránky
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
www stránky
Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
30. dubna 22
703 01 Ostrava
www stránky
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1 - Nové Město
www stránky
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra chemie
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň
www stránky
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Katedra chemie
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www stránky
Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta
Katedra chemie
603 00 Brno, Poříčí 7
www stránky
Jihočeská univerzita
Zemědělská fakulta
Katedra aplikované chemie a učitelství chemie
(ve spolupráci s Pedagogickou fakultou)
Studentská 13, PSČ 370 05 České Budějovice
www stránky

Ostatní pracoviště

Česká společnost chemická
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
www stránky
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www stránky
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
www stránky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
www stránky