Odborná skupina Chemického vzdělávání ČSCH

Složení výboru odborné skupiny pro období 2006 –2010


Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. – předseda
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK
Albertov 3, 128 43 Praha 2
E-mail: ctr@natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
E-mail: pavel.benes@pedf.cuni.cz
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie PedF UHK
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
E-mail: martin.bilek@uhk.cz
Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Katedra anorganické a fyzikální chemie UP Olomouc
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc
E-mail: kleckova@prfnw.upol.cz
Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Katedra chemie PedF UHK
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
E-mail: karel.kolar@uhk.cz
RNDr. Petr Koloros
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. Františka Křižíka 860, 390 30 Tábor
E-mail: P.Koloros@seznam.cz
RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.
Gymnázium
Jírovcova 8, 371 61 České Budějovice
E-mail: licht@gymji.cz
Prof. Ing. František Liška, CSc.
Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
E-mail: frantisek.liska@pedf.cuni.cz
PaedDr.Vladimír Sirotek, CSc.
Katedra chemie PedF ZČU
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
E-mail: sirotek@kch.zcu.cz
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
Katedra chemie PřF OU Ostrava
Bráfova 7, 702 00 Moravská Ostrava
E-mail: marie.solarova@osu.cz
RNDr. Jiří Šibor, Ph. D.
Katedra chemie PedF MU Brno
Poříčí 9, 603 00 Brno
E-mail: jsibor@ped.muni.cz